Enkeldörr med Beteckning: E312G med delade speglar och ruta