Pardörr med klassisk indelning och släta romber i speglarna och en 2:2 Spröjs. Beteckning: P312G med 2:2 spröjs och släta romber i alla speglar.