Pardörr med klassisk indelning och ruta med specialspröjs: Beteckning P312G med specialspröjs.