Pardörr med klassisk spegelindelning och överljus. Beteckning: P312Ö